Hei!
Nå har jeg mottatt garderobeskapene og er meget godt fornøyd. Skapene er praktisk utformet med god plass både til utrykningstøy og privat. Skapene holder en meget høy kvalitet og arbeidet er meget godt utført. Vi ser frem til et videre samarbeid.


Egil Kvitne
Varabrannsjef/Leder forebyggende
Setesdal Brannvesen IKS
Verksvegen 38 4735 Evje
Mobil 90990987 tlf. 37933246