Slange / Stroppe depot med oppsamling i bunn.

Sikker oppbevaring uten søl.

4 delt kjemikalieskap.

Lite kjemikalieskap.

Kombinert kjemikalieskap og oppbevaring av flasker.

Kjemikalieskap med tette hyller for oppsamling av spill/søl. Valgfritt med eller uten luftekappe eller hull for ventilasjon.